FINANCIAR

Departamentul Financiar integrează echipele de contabilitate, control al producției, raportare, FP&A, trezorerie și audit intern pentru gestionarea eficientă a resurselor financiare și evaluarea controalelor interne conform standardelor impuse.