NOTĂ DE INFORMARE PENTRU CANDIDAŢI

PRO TV S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Bdul. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/24578/1992, cod unic de înregistrare 2835636 (denumită în continuare „Compania”, „noi”, „nouă”), în calitate de operator de date de date cu caracter personal, vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explica cum utilizăm, prelucrăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal legate de procesul de recrutare în Compania noastră (în continuare „Date cu caracter personal”).

Ne angajăm să vă protejăm Datele cu caracter personal în conformitate cu legile și reglementările Uniunii Europene, inclusiv cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor („RGPD”).

Această Notă de informare vă este furnizată la începutul procesului de recrutare.

1. Cum și de ce colectăm și prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal

(a) Aspecte generale

În general, vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal doar atunci când legea ne permite acest lucru; cel mai adesea vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal în următoarele situații: (i) în cazul în care trebuie să încheiem un contract cu dvs.; (ii) pentru a respecta obligațiile noastre legale; sau (iii) în cazul în care este necesar pentru interesele noastre legitime (sau cele ale unui terțe părți) și interesele și drepturile dvs. nu prevalează față de aceste interese. De asemenea, putem utiliza Datele dvs. cu caracter personal în următoarele situații, care sunt cel mai probabil rare: (i) pentru a vă proteja interesele (sau interesele altei persoane); sau (ii) atunci când este necesar în interes public sau în scopuri oficiale.

(b) Aspecte specifice

Colectăm și prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal, în contextul candidaturii dvs., respectiv în cadrul procesului recrutare, obținute direct de la dvs., cum ar fi informații din CV-ul dvs. și orice alte Date cu caracter personal pe care ni le furnizați, cum ar fi date de identificare, date de contact, locuri de muncă anterioare și istoricul educației.

De asemenea, colectăm și prelucrăm informații despre dvs. obținute de la agenții de recrutare și/sau ocupare a forței de muncă și terți colaboratori din domeniul comunicațiilor electronice și/sau a tehnologiei informației, inclusiv informații din CV-ul dvs., referințe legate de istoricul dvs. profesional, opinii sau referințe ale agenției de recrutare și/sau pentru ocuparea forței de muncă, opiniile pe care le-au obținut de la angajatorii dvs. anteriori și așteptările dvs. salariale.

Prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal în timpul procesului de recrutare deoarece trebuie să vă evaluăm competențele și calificările, precum și conformitatea pentru postul publicat în cadrul Companiei noastre, precum și pentru a vă contacta și a decide dacă dorim să încheiem un contract cu dvs.

De asemenea, este posibil să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal atunci când avem un interes legitim de a ne conforma unor proceduri judiciare și de a ne apăra drepturile în justiție.

În cazul în care aţi aplicat pentru un anumit post şi solicitarea dvs. este respinsă, ne puteți permite să păstrăm Datele dvs. cu caracter personal în cazul în care există oportunități viitoare de colaborare care ar putea fi potrivite pentru profilul dvs. Furnizarea Datelor dvs. cu caracter personal în acest scop este voluntară și este condiționată de consimțământul dumneavoastră.

2. Dezvăluirea Datelor cu caracter personal

În cadrul Companiei, doar un număr limitat de persoane au acces la Datele dvs. cu caracter personal, în funcție de tipul postului pentru care depuneți solicitarea. Acești membri ai personalului sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și au dreptul să gestioneze Datele cu caracter personal numai la instrucțiunile Companiei și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi împărtășite autorităților și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de lege sau dacă este necesar pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a drepturilor altor persoane) în conformitate cu legile aplicabile.

În unele cazuri, putem dezvălui Datele dvs. cu caracter personal altor entități din cadrul companiilor afiliate ale CME/PPF, în funcție de necesități (de exemplu în cazul în care profilul dvs. ar putea fi potrivit pentru un alt rol în cadrul altei entități, pentru activități de raportare periodică internă și externă sau în legătură cu performanța Companiei și/sau în legătură cu operațiunile Companiei). Am implementat garanții adecvate în relația cu afiliații noștri pentru a proteja orice astfel de dezvăluiri de Date cu caracter personal.

3. Stocarea Datelor dvs. cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”).

Când Datele dvs. cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează Datele dvs. cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile dvs. pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă) față de cele din țara în care parcurgeți procesul de recrutare. Am implementat garanții adecvate în relația cu afiliații noștri pentru a proteja orice astfel de dezvăluiri de Date cu caracter personal.

4. Drepturile dumneavoastră

În ceea ce privește prelucrarea Datelor cu caracter personal, aveți anumite drepturi, inclusiv (i) dreptul de a solicita Companiei accesul la Datele dvs. cu caracter personal, (ii) dreptul la rectificare a Datelor dvs. cu caracter personal, (iii) dreptul de a șterge Datele dvs. cu caracter personal, (iv) dreptul la restricționarea prelucrării, (v) dreptul de a vă opune prelucrării, (vi) dreptul la portabilitatea datelor (și anume dreptul de a ne solicita să transferăm unele dintre Datele dvs. cu caracter personal către alte entități, precum și dreptul de a primi Datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat) și (vii) dreptul de a depune o plângere adresată unei autorități de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi limitate în anumite situații, de exemplu dreptul dvs. de a vă opune prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra Datele dvs. cu caracter personal care prevalează față de interesele dvs.

Aveți libertatea de a vă retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea anumitor Date cu caracter personal în cazul în care temeiul acestei prelucrări este consimțământul dumneavoastră prin intermediul GDPR.employment@protv.ro. Acest lucru nu afectează legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea consimțământului.

5. Cât timp păstrăm Datele dvs. cu caracter personal

Vom păstra Datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul îndeplinirii cerințelor legale, contabile sau de raportare, în conformitate cu Politica Companiei privind Păstrarea Datelor.

În general, intenționăm să păstrăm Datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă de cel mult 2 ani de la data colectării. În cazul în care aţi aplicat pentru un anumit post, intenționăm să păstrăm Datele dvs. cu caracter personal până când procesul de recrutare legat de solicitarea dvs. este complet sau până când nu mai continuați procesul de recrutare, după caz. În cazul în care aplicaţia dvs. este respinsă sau dacă vă retrageți din procesul de recrutare și ați furnizat consimțământul dvs. pentru păstrarea Datelor dvs. cu caracter personal, le vom păstra până când vă retrageți consimțământul, dar pentru o perioadă de cel mult 2 ani de la acordarea consimțământului dvs., cu excepția cazului în care trebuie să-l păstrăm pe o perioadă mai lungă pentru a ne exercita drepturile.

6. Contact

Dacă aveți întrebări sau solicitări legate de prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. descrise mai sus, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la GDPR.employment@protv.ro.

***

Ultima actualizare: 09 ianuarie 2024.

Această Notă de informare va fi revizuită și modificată după cum este necesar și conform cerințelor legale. Vă vom anunța dacă modificăm această Notă de informare într-un mod substanțial.